Inriktning:

Automation - små till medelsstora projekt inom läkemedel-, livsmedel- och verkstadsindustrin. Innehållande nykonstruktion och ombyggnad befintlig utrustning av styrautomation. Detta kan innefatta en ny processanläggning till uppdatering/automatisering av mindre producerande enheter eller hus-automation. Plc, hmi, scadasystem (operatörsinterface för styrning och övervakning av maskin/process) och kommunikation där i mellan. Inom området automation utförs även uppdrag av dokumentation, funktionsbeskrivingar, utbildningar.

Validation - dokumenterat säkerställande att installationer har rätt utrustning och funktion med rätt kvalitet. Framförallt inom läkemedelsindustrin men viktigt inom all industri där krav på dokumenterad kvalitet är avgörande mot kund eller myndighet. Detta kan även gälla FAT-tester hos leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet på beställd utrustning. Validation kan innebära koordinering och styrning av funktionstester och loopcheckar för processtyrsignaler till administration av produktionsledets egenkontroll för fastighetsbyggnation.